zaterdag 7 november 2015

Wij willen hetzelfde voor uw kind

Ik schreef een serie over ouderbetrokkenheid in het hbo en mbo. Vandaag het zesde en laatste deel: Sociaal Maatschappelijke Studies op het Koning Willem I College

“Wij willen hetzelfde voor uw kind.” Els van Genugten is vastberaden. Deze zin is  voor haar de kern in ieder contact wat je als school met ouders hebt. “We hebben een gemeenschappelijk belang en dezelfde verlangens en behoeftes.  Uiteindelijk zijn we een school en leiden we de jongeren op naar een diploma. Wij willen dat ze dat diploma halen, maar de ouders willen dat ook. Het uitspreken van deze ene zin doet vaak wonderen. Het is belangrijk de deur voor ouders altijd open te zetten. In de eerste instantie doen de mentoren dat, maar als het nodig is ga ik in gesprek met ouders. Als afdelingsdirecteur leg je toch wat meer gewicht in de schaal.”

“Wij hebben alle e-mailadressen van onze ouders. Dit jaar hebben we meer dan 200 eerstejaars en al die ouders krijgen regelmatig mail van ons. Ik informeer liever te veel dan te weinig en of een student nu 18- of 18+ is, dat is eigenlijk geen item. Ik heb nog nooit meegemaakt dat ouders niet blij waren omdat ze te veel ge├»nformeerd zijn. Wat we wel meemaken is dat studenten zeggen Nee dat mogen mijn ouders niet weten, bijvoorbeeld als een student veel gespijbeld heeft en zodra student en de ouders dat ene zinnetje horen is er niks aan de hand. We gaan met elkaar in gesprek om een gezamenlijke uitweg te vinden.Onze studenten krijgen in het eerste jaar een opdracht de ouderavond te organiseren. Ook Marokkaanse meisjes nemen hun ouders mee, de opkomst is geweldig want de ouders voelen zich echt uitgenodigd en zien hun kind op het podium . Studenten verzorgen de uitnodigingen, de catering met koffie, thee en vaak zelfgebakken lekkernijen. Ze vertellen iets over de inhoud van hun opleiding en laten ook stukjes van de lesinhoud zien. In februari kunnen ouders met de mentor in gesprek. Zo’n gesprek vindt plaats omdat de ouders dat willen, maar soms ook op nadrukkelijk advies van de mentor. Als afdelingsdirecteur ben ik er bij die avond, als het lastig wordt kan ik bij zo’n gesprek aansluiten.

Ouders mogen iets vinden van hoe we het doen op de afdeling. Daarvoor heb ik een ouderpanel. Ik denk dat hier nog meer uitgehaald kan worden. Op onze afdeling zijn er behoorlijke stappen gemaakt als het gaat om het coachen van studenten die wat extra begeleiding nodig hebben. Er lopen hier allerhande vrijwilligers rond die studenten coachen en waar ik naar toe wil is dat ook ouders studenten coachen. Dat zijn dan natuurlijk niet hun eigen kinderen, maar het is een geweldige manier waarop ouders en school samen kunnen werken van elkaar kunnen leren. Daar gaat het uiteindelijk om.” 

Deel 1 t/m 5 uit deze serie kunt u teruglezen op www.reinoudvanuffelen.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten