dinsdag 15 mei 2012

Trots op techniek

Leren doe je je leven lang en dat hoeft niet persé in de schoolbanken. Neem Robin. Als kind vond hij het al leuk om met schroeven, moeren en stekkers te klooien en hij was echt een jongen voor wat vroeger de LTS heette. Op basis van zijn Citotoets kozen hij en zijn ouders echter voor een opleiding op het VMBO-T. Die T staat niet voor techniek maar voor Theoretische Leerweg. Vroeger heette dat de MAVO en meerdere scholen in ‘s-Hertogenbosch gebruiken die naam nog steeds. Robin slaagde met hoge cijfers en iedereen in zijn omgeving riep dat hij verder moest leren op de HAVO. Maar Robin wilde met zijn handen werken en koos op het Koning Willem I College voor een opleiding in de elektrotechniek. Dat was een BBL-opleiding, wat inhoudt dat je vier dagen per week werkt en nog maar één dag in de week naar school komt. Dat kwam Robin mooi uit. Hij had lang genoeg op school gezeten, want school was voor hem vooral stilzitten en daar hield hij niet zo van. Robin volgde zijn hart en koos uiteindelijk voor de techniek. Hij had daar geen overheidscampagne voor nodig. 
Exact een week voordat premier Rutte het ontslag van zijn kabinet aanbood, kwam dat kabinet met zo’n campagne om zoveel mogelijk jongeren te stimuleren een baan in de techniek te kiezen. De zoveelste actie in een lange rij. Ook op provinciaal niveau is men volop bezig om jongeren te wijzen op techniek. “Techniekonderwijs wordt een topspeerpunt in het provinciale arbeidsmarktbeleid.” aldus gedeputeerde Pauli, en er zijn inderdaad veel leuke initiatieven om kinderen al op de basisschool te interesseren voor techniek. Vooralsnog tevergeefs. Ook dit jaar kiezen in ‘s-Hertogenbosch weer minder kinderen voor VMBO-techniek. In andere steden zal het niet anders zijn. Tussen 2006 en 2012 daalde het aantal VMBO-techniek leerlingen landelijk met 30%! 
De overheid kan nog zoveel leuke campagnes bedenken, het zal niet helpen. Namens diezelfde overheid maakte minister van Bijsterveld namelijk bekend dat de Citotoets verplicht wordt op iedere basisschool en daarmee helpt ze alle campagnes om zeep! Een zo hoog mogelijke Citoscore is de norm en ouders zijn pas trots als hun kind naar het VMBO-T of nog beter de HAVO of het VWO gaat. Maar als je kinderen toetst op hun interesses, dan zouden ouders ook trots kunnen zijn op een kind dat Techniek kiest.
De Techniek biedt zoveel mogelijkheden. Met Robin kwam het goed, hij haalde in korte tijd zijn monteursdiploma en heeft nu een eigen busje. Jammer dat hij daarvoor eerst 4 jaar stil moest zitten.