zondag 21 februari 2016

Voortbouwen op goede resultaten

Op deze regenachtige zondag vond ik eindelijk de tijd om de langverwachte kamerbrief “Vervolg succesvolle aanpak voortijdig schoolverlaten” eens zorgvuldig te lezen. De brief verscheen afgelopen maandag, maar op die dag werden ook vsv-cijfers bekend gemaakt en de meeste publiciteit ging niet naar het toekomstige beleid maar naar de oude cijfers, want het ging over de vsv-cijfers van vorig schooljaar.

Toen in december 2014 de brief “meer kansen voor jongeren in een kwetsbare positie” verscheen, was de kritiek niet van de lucht. Ik hoorde mensen zeggen dat het een wel erg lange brief was, dat er wel erg veel voorbeelden werden genoemd en ook dat de drie beleidslijnen niet altijd even duidelijk waren.

Dat waren ze overigens wel, die drie beleidslijnen, maar daarvoor moest je de brief wel goed lezen, of misschien juist helemaal niet lezen en alleen onthouden wat de drie beleidslijnen waren.
  • Verbeteren van de aansluiting tussen vmbo, pro, vso en mbo.
  • Extra ruimte voor maatwerk in entreeopleidingen en op mbo-2 niveau.
  • Een sluitend vangnet in de regio.

Op het Koning Willem I College gingen we vanaf januari 2015 voortvarend te werk en formuleerden we onze beleidsuitgangspunten voor jongeren in een kwetsbare positie. Ook in de regio werden er stevige stappen gezet. Uit allerlei geledingen werd er meegepraat over het nieuwe beleid en op 4 februari, dus nog voor dat de brief verscheen, sprak ons regionaal bestuur zijn goedkeuring al uit voor onze regionale vervolgaanpak.

De op 15 februari verschenen brief stemt me hoopvol. Ook in deze brief vind ik dat er weer sprake is van veel herhaling, maar ach… ik ben een onderwijsman en ken de kracht van de herhaling. Door de bank genomen vind ik het een consistente brief met voldoende aanknopingspunten voor scholen, gemeenten en regio’s en met een duidelijk doel voor ogen, nóg meer jongeren met een kansrijk perspectief voorbereiden op hun toekomst.

Ergens op pagina 9 lees ik ook een zinnetje dat me trots maakt.

“Intussen heb ik vernomen dat men in veel regio’s reeds op de gevraagde wijze aan de slag is om de vervolgaanpak per augustus 2016 voor te bereiden.”

Voor de regio Noordoost-Brabant geldt dat zeker. Op 31 maart tekenen we een regionaal convenant 2016-2020. Daarin maken we afspraken over het verder terugdringen van vsv, maar ook over het versterken van de arbeidstoeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. 

Op dezelfde dag presenteer ik mijn boekje “Namen en rugnummers”.  In het voorwoord schrijft Cor van Gerven, bestuurder bij het Koning Willem I College, het volgende:

“Terugkijkend op ons vsv-beleid de laatste jaren zie ik dat we sterke verbeteringen hebben bereikt. Het aantal voortijdig schoolverlaters is aanzienlijk gedaald. Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten was destijds de aanleiding, de bijvangst is dat alle betrokkenen nu veel beter samenwerken. Dat betaalt zich ook uit in veel andere situaties waarin we elkaar nodig hebben en kunnen versterken. Dat maakt me blij en trots.”


Het is belangrijk om te blijven samenwerken. In de regio Noordoost-Brabant blijven we dat zeker doen. Voor onze jongeren!Het boekje "Namen en rugnummers" is vanaf 31 maart te verkrijgen in de boekhandel. Meer informatie vindt u hier.

U kunt zich hier inschrijven voor de bijeenkomst op 31 maart. 

De genoemde kamerbrief van 15 februari 2016 kunt u hier downloaden.

maandag 1 februari 2016

"Namen en rugnummers" verschijnt 31 maart


Op 31 maart verschijnt mijn boekje "Namen en rugnummers". 

Het boekje wordt uitgegeven door Koning Willem I College / School voor de Toekomst en bevat 13 columns over onderwijs, opvoeding en schooluitval.

Deze columns schreef ik in de periode 2012 t/m 2015. Ze zijn speciaal voor deze uitgave geredigeerd en geactualiseerd. 

Cor van Gerven schreef een voorwoord. De redactie was in handen van Ankie van Hezewijk en Marc Heymans zorgde voor de vormgeving en het omslagontwerp.

De verkoopprijs bedraagt € 9,95 en het boek ligt vanaf 31 maart in de boekhandel. De opbrengst van het boek gaat in zijn geheel naar de Stichting Leergeld 's-Hertogenbosch.

U kunt ook een bestelling plaatsen via het bestelformulier.