woensdag 29 februari 2012

Over de schoolmuren kijken


“Dynamite” van de Engelse Rockformatie Mud stond in 1974 5 weken op nummer 1. Toen Jelle Mud werd geboren was de band die luisterde naar zijn achternaam allang op zijn retour. Toch moest ik gelijk aan hun hitje denken toen Jelle zichzelf voorstelde op het kennismakingsgesprek voor de Succesklas in het najaar van 2008. Dynamite. Ik maakte er die avond maar gelijk de nieuwe beltoon van op onze Succesklastelefoon.

De Succesklas is een klas voor uitvallers op het Koning Willem I College. Bijna wekelijks starten er drie leerlingen. In 6 tot 8 weken krijgen zij de kans eens heel goed naar zichzelf te kijken alvorens ze een nieuwe opleiding kiezen.

Jelle kwam ook in de Succesklas. Hij was pas 15 toen hij zijn VMBO-examen deed en omdat de techniek hem wel trok koos hij voor een MBO-opleiding Bouw-Infra op ons college. Al in week één voelde hij dat er iets niet klopte en toen hij eind oktober een week op snuffelstage ging wist hij het zeker. De opleiding die hij had gekozen paste gewoon echt niet bij hem. Daar sta je dan. Het was inmiddels november.

Jelle ging in de Succesklas hard aan de slag en wist al snel dat hij een HBO-opleiding wilde gaan volgen. De kortste weg daar naar toe was in zijn geval terug naar zijn oude school. Jelle wilde weer naar het Elde College, hij wilde naar 4 HAVO.

Nu zitten scholen niet te wachten op tussentijdse instromers. Zeker niet na 1 oktober, het aantal leerlingen op die datum bepaalt immers de bekostiging.

Maar Jelle was vastberaden en samen met hem en zijn ouders benaderden we iedereen die een goed woordje voor hem kon doen. De leerplichtambtenaar, de beleidsmedewerker onderwijs, de afdelingsdirecteur, de kernteamleider van het VMBO en de directeur van ons eigen Studenten Succes Centrum. Nadat zo’n beetje iedereen met iedereen had overlegd kwam in december het verlossende telefoontje. Jelle mocht na de kerstvakantie starten in 4 HAVO. Met een achterstand van 4 maanden, maar het Elde College sprak het volste vertrouwen in hem uit.

Ik koos een andere beltoon, maar bewaarde “Dynamite” wel en koppelde het aan het telefoonnummer van Jelle. Anderhalf jaar later hoorde ik de beltoon weer toen Jelle belde om te zeggen dat hij zijn HAVO-diploma had gehaald.

In het belang van de leerling moeten scholen soms over hun eigen muren heen kijken. Om die muren af te breken is heus geen dynamiet nodig. Een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel volstaat. Jelle, bel je als je klaar bent op het HBO?