dinsdag 6 oktober 2015

Ouders zijn trots op dat uniform

Ik schreef een serie korte reportages rond het thema "Ouderbetrokkenheid" op het Koning Willem I College en bij Fontys Hogeschool. Vandaag deel 1.

“Wij hebben best opgevoede ouders” lacht Jordi Palte als hij vertelt over hoe er bij de Academie Orde & Veiligheid wordt omgegaan met ouders. “In onze opleidingen is er veel aandacht voor discipline en die discipline zie je bij de ouders terug, bij de ouderavonden ligt het opkomstpercentage bijna altijd tegen de 100%.”
“We hebben eigenlijk drie soorten opleidingen” vervolgt Jordi. “Defensieopleidingen, politieopleidingen en de opleiding tot particulier beveiliger. Iedere student op onze opleiding loopt in een uniform en dat doen ze ook op de ouderavond. Je ziet dan de ouders stilletjes trots zijn op hun kind en op dat uniform.”

“Dat uniform moet ruim voor aanvang van de opleiding gepast worden en dat betekent dat alle aankomende studenten én alle ouders al voor de zomervakantie een keer op school zijn geweest. Dan vertellen we wat we van de studenten en hun ouders verwachten, is er gelegenheid om alles te vragen, krijgen de ouders de studiegids en is er duidelijke informatie over het kostenplaatje van de opleiding. De ouders die echt niet kunnen, en dat zijn er ieder jaar maar een heel klein aantal, moeten zich persoonlijk afmelden. Wij betrekken de ouders dus al op een heel vroeg moment bij de opleiding. Op die dag vullen alle ouders ook een formulier in zodat we de meest recente NAW-gegevens hebben. Reuze-gemakkelijk voor mentoren en het management van de afdeling. Als de defensiestudenten bijvoorbeeld een week op bivak gaan worden de ouders ook van te voren geïnformeerd of eigenlijk gebriefd om in defensietermen te blijven.

Door het jaar heen is er regelmatig contact met ouders. Er zijn ouderavonden en je kunt zeggen dat de mentor tegen de kerstvakantie wel een keer met iedere ouder in contact is geweest.

Hoogtepunt van het jaar bij de defensieopleidingen is toch wel de ouderdag op de Vughterheide.  Ouders zien dan niet alleen hun kind in actie, maar doen ook zelf mee. Ze vinden dat echt ontzettend leuk.

Onze studenten stromen na onze opleidingen vaak door naar politie of defensie. Dat betekent dat er in het tweede leerjaar altijd weer een ouderavond is met de wervingsvoorlichters van defensie en politie. Ook daar zijn vrijwel alle ouders present. Het gaat tenslotte om de toekomst van hun kind.” Geen opmerkingen:

Een reactie posten