woensdag 20 maart 2013

Visie


Onlangs organiseerde de PvdA een BIEBdebat over het VMBO in Den Bosch. Tijdens dit debat hoorde ik wethouder Ruud Schouten iets zeggen over het ontwikkelen van een visie. Een visie kun je inderdaad ontwikkelen maar een visie kun je ook gewoon hebben.  De visie van de school waar ik werk bestaat uit de vier woorden “Gewoon een goede school”. Mijn visie op het VMBO geef ik in deze bijdrage.

De letters MBO staan voor Middelbaar Beroepsonderwijs. De V in VMBO staat voor Voorbereidend. Voorbereidend op het MBO dat na het VMBO komt, voorbereidend op de toekomst van de leerling, voorbereidend op de beroepen van morgen. Wat een ontzettend goede merknaam is het eigenlijk. Ik vind het maar vreemd dat sommige scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs hun VMBO-afdeling weer MAVO zijn gaan noemen. Beroepsonderwijs is namelijk iets waar je trots op kunt zijn en dat woord voorbereidend maakt het af. Het is een voorrecht om leerlingen op hun toekomst voor te bereiden.

Het echte voorbereidend beroepsonderwijs vind je dus niet op de grote scholengemeenschappen. Daarvoor moet je eens op een school als het Duhamel College gaan kijken. Het Duhamel verhuist na de zomervakantie naar de locatie van het Hervion op de Hervensebaan en samen met van Maerlant gaan die scholen op in het Stedelijk College. Het is goed nieuws dat het aantal aanmeldingen voor dat Stedelijk College volgend schooljaar is gestegen. Het samengaan van het Hervion en het Duhamel College naar één locatie wordt als een van de redenen voor die stijging gegeven. Het is nog beter nieuws dat met name de techniekrichting meer leerlingen trekt dan vorig jaar. Want techniek heeft de toekomst. Je leest bijna dagelijks over het tekort aan technisch personeel op de arbeidsmarkt, een tekort dat de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor de zorg. Ook hier voorziet de overheid in de nabije toekomst een personeelstekort.

Een “gewoon goed VMBO” bereidt leerlingen voor op een beroep. Het is belangrijk dat leerlingen er achter komen wie ze zijn en waar hun kwaliteiten liggen, maar het is zeker ook belangrijk om leerlingen te wijzen op  juist die sectoren waar de komende jaren voldoende werk te vinden is. De verhuizing van het Duhamel naar de Hervensebaan is een kans om te investeren in de sectoren Zorg en Techniek. Ik wens docenten en leerlingen veel succes op de nieuwe locatie. En de wethouder wens ik vooral veel visie!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten